Shop Bánh – Kem ICY
Điện thoại tư vấn & đặt hàng 1: 0983 085 133
Điện thoại tư vấn & đặt hàng 2: 0969 78 77 51

Phone: 0243 824 0461
Website: icy.com.vn
Email: kembanh.icy@gmail.com
Địa chỉ: 2F Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Facebook: https://www.facebook.com/icy.com.vn