Điện thoại đặt hàng: 0969.787.751 - 0983.085.133 / Email: kembanh.icy@gmail.com | Facebook      


M115

BÁNH CƯỚI & MACARRON

** Bánh cưới đường fondant – 3 tầng

** Trang trí hoa đường & hoạ tiết theo chủ đề tiệc

WordPress Lightbox