Điện thoại đặt hàng: 0969.787.751 - 0983.085.133 / Email: kembanh.icy@gmail.com | Facebook      


M122

BÁNH CƯỚI – BÁNH ĂN HỎI

** Bánh cưới đường fondant – 3 tầng hình GỐI

** Trang trí hoạ tiết theo chủ đề tiệc

WordPress Lightbox