Điện thoại đặt hàng: 0969.787.751 - 0983.085.133 / Email: kembanh.icy@gmail.com | Facebook      


M124

BÁNH CƯỚI

** Bánh cưới đường fondant – 5 tầng

** Trang trí hoạ tiết theo chủ đề tiệc

WordPress Lightbox