Điện thoại đặt hàng: 0969.787.751 - 0983.085.133 / Email: kembanh.icy@gmail.com | Facebook      


M2028

BÁNH LINE FRIENDS

** Bánh vẽ hình dạng 2D

** Có đủ các cỡ dành cho từ 15 – 20 khách trở lên

** Thoả thích chọn vị bánh

WordPress Lightbox