BÁNH HOÀNG TỬ

** Bánh đường fondant tạo hình 3D

** Kích cỡ dành cho từ  35 – 40 người
****************
 ICY – Tiệm bánh tạo hình 2D & 3D theo yêu cầu đầu tiên tại Hà Nội
 Tel: 0969.78.7751 – 0902.05.3416
 Email: kembanh.icy@gmail.com