BÁNH ĐỘI BÓNG MANCHESTER UNITED

** Bánh đường fondant tạo hình 3D

** Kích cỡ dành cho 12 – 15 người

****************
 ICY – Tiệm bánh tạo hình 2D & 3D theo yêu cầu đầu tiên tại Hà Nội
 Tel: 0969.78.7751 – 0902.05.3416
 Email: kembanh.icy@gmail.com