BÁNH HÀ MÃ TẮM

** Bánh đường fondant tạo hình 3D

** Kích cỡ dành cho 12 – 15 người