BÁNH NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ ELSA (FROZEN))

** Bánh đường fondant tạo hình 3D

** Kích cỡ dành cho từ 12 – 15 người