BÁNH VÒNG PANDORA

** Bánh đường fondant  – dạng 3D

** Có các cỡ dành cho từ  20 – 25 khách trở lên