BÁNH MINION & CHUỐI

** Bánh đường fondant  – dạng 3D

** Có các cỡ dành cho từ  15 – 20 khách trở lên