BÁNH ĐỒ TRANG ĐIỂM – BÉ GÁI

** Bánh đường fondant  – dạng 3D

** Có các cỡ dành cho từ  12 – 15 khách trở lên