Điện thoại đặt hàng: 0969.787.751 - 0983.085.133 / Email: kembanh.icy@gmail.com | Facebook      


M3044

BÁNH GẤU POOH & NHỮNG NGƯỜI BẠN

** Bánh đường fondant tạo hình 3D

** Kích cỡ dành cho từ 15-20 người

WordPress Lightbox