Điện thoại đặt hàng: 0969.787.751 - 0983.085.133 / Email: kembanh.icy@gmail.com | Facebook      


M3046

BÁNH KHỈ CON

** Bánh đường fondant tạo hình 3D

** Kích cỡ dành cho từ 12 – 15 người

WordPress Lightbox