BÁNH GOLF

** Bánh đường fondant tạo hình 3D

** Kích cỡ dành cho từ  15 – 20 người