BÁNH BÓNG ĐÁ

** Bánh đường fondant tạo hình 3D

** Kích cỡ dành cho 20 – 25 người