Điện thoại đặt hàng: 0969.787.751 - 0983.085.133 / Email: kembanh.icy@gmail.com | Facebook      


M3054

BÁNH MÈO HELLO KITTY

** Bánh đường fondant  – dạng 3D

** Có các cỡ dành cho từ 12 – 15 khách trở lên

WordPress Lightbox