Điện thoại đặt hàng: 0969.787.751 - 0983.085.133 / Email: kembanh.icy@gmail.com | Facebook      


M414

BÁNH CUPCAKE KHỦNG LONG

** Bánh cupcake theo chủ đề

** Cung cấp dịch vụ set-up (sắp đặt) theo yêu cầu

****************
 ICY – Tiệm bánh tạo hình 2D & 3D theo yêu cầu đầu tiên tại Hà Nội
 Tel: 0969.78.7751 – 0902.05.3416
 Email: kembanh.icy@gmail.com

WordPress Lightbox