BÁNH MỪNG HỘI KHOÁ 20/11

** Bánh sinh nhật  thiết kế theo màu sắc logo & chủ đề tiệc

** Cung cấp dịch vụ set up (sắp đặt) theo yêu cầu