BÁNH GIÁNG SINH

** Bánh tạo hình 3D chủ đề Giáng sinh

** Cỡ bánh dành cho 10-12 người trở lên